2017. április 8., szombat

Akik a létezés törvényeit is felülírják

Akár a Világegyetemet nézzük, akár csak szűkebb életterünket a Naprendszert, azon belül is bolygónkat és az ide leszületett lelkeket, minden egy bizonyos rend szerint működik, mégpedig a létezés törvényei szerint. Nevezhetjük mindezt "Isteni törvényeknek" is. A leszületések, a fizikai testben való lét, maguk a mindent átható energiák, az általunk működtetett energiák is ezen törvények szerint működnek. 

Minden gondolat, minden cselekedet energiát vált ki, amelyek a későbbiekben visszatérnek hozzánk, legyen az pozitív energia, legyen az negatív. Ahogyan a szeretettel teljes cselekedetek energiái, úgy az ezzel ellentétes tettek energiái is. Igen, nevezhetjük mindezt az adott cselekedet karmájának, amelyet az a lélek vesz magára, amelyik az energiát gondolatával, cselekedetével létrehozta. Nincs jelentősége annak, hogy mikor, mert az energia mindig visszatér, akár még közvetlenül a cselekedet megvalósulása után, akár napok múltán, de évek vagy életek elteltével is. Mindez alapja lélekfejlődésünknek, tanulásunknak, vagyis egy az "Isteni törvények" közül. 

Ezen törvényeket pedig maga a Mindenség (Abszolútum, Isten, Teremtő stb. ki hogyan hívja) alkotta meg, ez így működik az idők végtelensége óta, soha nem változott, nincs sem élő, sem holt, sem segítő, aki ezen törvényt felülírhatná. A legfejlettebb lelkek csoportja sem képes arra, hogy ezt megváltoztathassa, mert nincs az a létező, amely mindezt megtehetné. Természetes, hogy megvan a módja a karma energiáinak megsemmisülésére, amely meg is történik akkor, amikor a kiváltott cselekmény energiája kiváltójához visszatér, és vele kapcsolatosan egy vagy több esemény, megélés formájában kifejtve hatását (azonnal vagy hosszasan) feloldódik. Viszont ugyanígy megfelelő tudatosság esetén, a szeretettel ellentétes cselekmény súlyának felismerésével, annak tudatosításával (és csak így) bizonyos úton oldani lehetséges (enyhítve ezen energiákat, több esetben akár teljesen meg is szüntetve). Persze, ahogy azt már tudjuk, minden egyes szeretetteljes gondolat és cselekedet is enyhíti az ezzel ellentétes energiákat, de mindezt nem lehet eltörölni! 

Ez egy olyan alaptörvénye létezésünknek, amely az összes egymástól függetlenül is létezni képes Univerzumban egyformán működik, így a miénkben is! Ki az, aki a Mindenség törvényeit képes lenne felülírni, és egyik napról a másikra azt mondatni bárkivel is, hogy ezen energiák megszűntek, nem terhelnek senkit soha többé?! 

Azért írtunk ismét minderről, mert nagyon sokan kerestetek meg bennünket azzal a hírrel, hogy a karmát eltörölték! Na de vajon ki lenne az, aki ezt eltörölte volna?! Ki lenne az, aki a lélekfejlődés, a tanulás, a megtapasztalás útját megváltoztathatná, felülírhatná a Mindenség törvényét, azokat az alapvető dolgokat, amelyek soha nem változtak meg?! Nincs létező, aki erre képes lenne! Semmi nem történhet a Mindenség törvényeivel ellentétesen. Bár igaz az, hogy létezik olyan, mint "Isteni gondviselés", "Isteni irgalmasság", "Isteni kegyelem", azonban ezek egyike sem ebben a vonatkozásban, és mindig általánosan a már meglévő törvények szerint (ebbe most nem is mélyülünk el). 

Ha ez így lenne, ha a karma valóban megszűnt volna, akkor az éhínség 90-95 százalékkal csökkent volna világunkban, a balesetek, tömegszerencsétlenségek minimalizálódtak volna. A vakon születettek most látnának, a betegségek zöméből a legtöbben felgyógyultak volna, ám ezek nem történtek meg. Persze nem minden a karma, nagyban hozzájárul mindehhez az emberi figyelmetlenség, felelőtlenség, viszont ha csak ez utóbbiak lennének a kiváltó okok, már mindezen esetek száma leredukálódott volna. 

Igaz az is, hogy mindannyiunknak jobb lenne, ha egy élhetőbb világban, ha valóban egy karma mentes világban élhetnénk, aminek a lehetősége természetesen adott, hiszen fejlődése során minden lélek el fog jutni majd ide az idők folyamán. A fejlődés által előbb-utóbb mindenki túl fog lépni a karma ok-okozatán, de ehhez most még tanulni szükséges, a legfontosabb azt megvalósítani, hogy legyünk szeretettel önmagunk iránt, mások iránt, mindenki iránt, akkor pedig, ha így gondolkozunk és cselekszünk elkerüljük azt, hogy cselekedeteinkkel negatív energiákat váltsunk ki. A szeretetteljes cselekedetek révén csak pozitív energiák térnek majd vissza hozzánk, a negatívok szépen lassan elkopnak, és valóban az, amit legtöbben karmaként neveznek, megszűnik majd létezni, negatív nem fogja terhelni a lelket többé! Ehhez viszont szeretetre, tiszta és igaz szeretetre van szükség mindannyiunk számára! 

Az, hogy ki miért terjeszt ilyen dolgokat, ki miért ír sok más a létezés törvényeivel ellentétes tanításokat, már nagyon sokat beszéltünk korábban is, ezek mindegyike származhat tudattalanságból, önös érdekből, persze elhallásokból is, saját tudatossági mintára való formálásból, de valójában ennek most nincs jelentősége. Egyikünk számára sem ez a fontos, hanem az, hogy amennyiben szeretettel viseltetünk mindenki iránt, bárki iránt, akkor soha nem fogunk olyan megtapasztalásokat magunkra venni többé, amelyeknek megélését nem is kívánjuk! Szeretettel:
Carmelian & Cedamus
Elérhetőség:
carmelian14@gmail.com
cedamusmelin@gmail.com

facebook:
Carmelian Spirituális Gyógyító
Melin Cedamus